12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search

بانک ها

عنوانآدرستلفن
6552/4 -ملت خيابان مجيديه جنوبي خ شهيد فراهاني ايستگاه علمداري 22504938
6844/5تهران نو -ملت خيابان دماوند-ايستگاه پل 77811531
6845 - ملت خيابان ايت ايستگاه داروخانه 77900190
6846 -ملت سي متري نارمك ايستگاه بيمه 77902289
6853/6 -ملت خيابان شهيد مدني شمالي نبش كوچه هشت متري وليعصر 77549637
6858/5چهار راه رشيد-ملت تهرانپارس تقاطع چهل و پنج متري رسالت چهارراه رشيد 77869039
آفرينش كد 1401 -ملی خيابان دماوند - نبش خيابان شاهد 77705756
آيت كد 1821 -سپه خیابان تهران نو - سی متری نارمک - خیابان آیت- پلاک 58 77931470
ارمن كد 1151 -ملی شانزده متري مجيديه - خ اثني عشري 77828040
ارمن مجیديه(916) -صادرات خ استادحسن بناكوچه فراهاني پلاك 107 22528229
اول سمنگان ( 1091)-صادرات نارمك خيابان سمنگان - نبش خيابان قنبريان 77451787
ايت كد 1484 خيابان شهيدايت- پلاك 306 77421093
ايستگاه دفتر كد 752-تجارت نارمك - خيابان دماوند - ایستگاه دفتر 77905604
ايستگاه مدرسه ( 2631 ) -صادرات نارمك خ دردشت ايستگاه مدرسه نبش خيابان شهيد دقيقي 77905985
باجه شهرداري كد 1250 -ملی ساختمان مركزي شهرداري 77903389
بحرين ( 1616) -صادرات چهل و شش متري غربي نرسيده به سه راه گلستان 77835289
بهرامي كد 956 -ملی خيابان سبلا ن شمالي - نبش كوچه ملا باقري 88410540
بيژن ( 1332) -صادرات خ 105 تهرانپارس خ شهيد صابر ماهاني نبش تقاطع خ 118 77900614
پدر ثاني -ملی خيابان 46 متري غربي خیابان شهيد افشاري كوچه سليمي 77814094
تسليحات ( 1059 ) -صادرات خيابان شهيد مدني خ شهيد داودي ؛ نبش كوچه جعفري 77831776
تسليحات ( 1059) -صادرات خ شهيدمدني خ شهيدداودي كوچه جعفري نبش خ واشقاني 77815772
تهان نو کد 1826 -مسکن خيابان دماوند- خيابان وحيديه نبش خيابان داوودي 77834718
تهران نو كد 134 -ملی تهران نو – نبش كوچه توانا پسند 77905622
تهران نو كد 1826 -مسکن خيابان دماوند- خيابان وحيديه نبش خيابان داوودي 77834718
تهران نو كد 237 -تجارت خيابان دماوند - خ صابر ماهاني - تقاطع 106 شرقي 77917101
1234
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top