12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search
عنوانآدرستلفنتوضیحات
پايگاه 19 القدير ميدان تسليحات محل استقرار یگان های نیروی انتظامی
حوزه انتظامي 127 ميدان نبوت- جنب مسجد النبي محل استقرار یگان های نیروی انتظامی
حوزه انتظامي 147 45 متري تهرانپارس- روبروي بوستان ياسمن 7207463 7-7207462 7 محل استقرار یگان های نیروی انتظامی
راهنمايي و رانندگي منطقه 5 چهارراه تيرانداز- خيابان رشيد- ساختمان شماره 3 شهرداري 7887665 7 محل استقرار یگان های نیروی انتظامی
فرماندهي سپاه پاسدارن شمال شرق خ شهيد مدني – كوچه شيرخوارگاه-پايگاه شهيد بهشتي محل استقرار یگان های نیروی انتظامی
مجتمع قضايي نارمك خيابان دماوند- اول خيابان وحيديه 77819316 محل استقرار یگان های نیروی انتظامی
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top