12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search
عنوانآدرستلفن
انديشه سراي گلبرگ دردشت - خيابان 72 شرقي 77492851
خانه سلامت محله تهرانپارس خيابان جانبازان شرقي - پارك ياسمن 77920033
خانه سلامت محله کرمان بزرگراه رسالت - بوستان گلچين 22532266
خانه شهریاران جوان خ دردشت - خ 72 شرقی - اندیشه سرای گلبرگ 77492851
خانه فرهنگ فجر تربيت خيابان جانبازان غربي - خيابان كرمان جنوبي - كوچه شهيد ابراهيم نژاد 77811216
خانه فرهنگ فدك خيابان شهيد مدني - باغ فدك 77810036-77813002
خانه فرهنگ محله 16 نارمك - خيابان 46 متري شرقي - ميدان 16 77423509
خانه فرهنگ معرفت خيابان جانبازان شرقي - بعداز خيابان دردشت 77901730
خانه مطبوعات شهید صارمی خ شهيد مدني شمالي - مسيل باختر- پارك تسليحات
خانه مطبوعات وهنرهای تجسمی یاسمن خيابان جانبازان شرقي - پارك ياسمن 77953900
سرای محله 10لشگر غربی خيابان شهيد مدني - خيابان شهيد فتاحی 7841219
سرای محله 12 وحیدیه شرقی خيابان شهيد مدني - خيابان شهيد بخت آزاد - خيابان شهيد علي اكبر حاجعلي 77819330
مرکز رشدوتوسعه کارآفرینی شهرداری منطقه خيابان جانبازان شرقي - پارك معلم 77214041
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top