03/20/2019 - چهارشنبه 29 اسفند 1397
Search

وضع موجود منطقه

  تعداد جمعیت:   377806 نفر ( 185285 نفر مرد - 192521 نفر زن ) 

 جمعیت باسواد : 343386 نفر ( 169346 نفر مرد - 174040 نفر زن )                             

جمعیت بی سواد : 12241نفر ( 4610نفر مر د - 7631 نفر زن )            

 تعداد خانوار : 123745 خانوار

 بعد خانوار : 3.04 خانوار

 تراکم جمعیت:  28578 نفر  در کیلومتر مربع

 تراکم خانوار : 9360 خانوار در کیلومتر مربع

 مساحت منطقه : 1322 هکتار   

بافت کالبدی منطقه 8 به سه ناحیه شهری و 13 محله تقسیم شده است

تهرانپارس  ( ناحیه یک)

نارمک مرکزی( ناحیه دو)

مجیدیه و وحیدیه( ناحیه سه)

متراز فضای سبز منطقه : 171 هکتار

سرانه فضای سبز: 53/ 4 متر مربع

تعداد بوستان : 84بوستان

مساحت رفت و روب منطقه: 3864022 متر مربع

تعداد مساجد:58 مسجد

تعداد فرهنگسرا: 2 مورد

تعداد مراکز فرهنگی وخانه فرهنگ ها وسرای محله و کارآفرینی : 35 مورد

تعداد مراکز آموزشی:  214مرکز( با احتساب مراکز دولتی و غیر انتفاعی)

تعداد کتابخانه ها: 23 کتابخانه  با احتساب کتابخانه های سرای محلات

تعداد هتل: 2 مورد

تعداد سینما: 2مورد ( سینما شاهد با سه سالن  و سینما ی فرهنگسرای خانواده )

تعداد مراکز ورزشی وابسته به شهرداری : 11 مورد

تعداد اماکن مذهبی  سایر ادیان: 2 مورد کلیسا

تعداد میادین میوه و تره بار : 4 مورد

تعداد مسیلهای منطقه: 4 مسیل

- مسیل باختر به طول  3150 متر

- مسیل ابراهیم آباد به طول 1880 متر

- مسیل کیا شمشکی با طول 400 متر

- مسیل تهرانپارس با طول 2150 متر مربع

  

نواحی

ناحیه یک

ناحیه دو

ناحیه سه

جمع کل

مساحت منطقه (هکتار)

490.6

410.42

420.5

1322 

جمعیت منطقه (نفر)

106918

114906

155982

377806

مساحت فضای سبز (هکتار)

67

56

48

171

مساحت چمنکاری (مترمربع)

109114

82699

75849

267662

 

بوستانها

36

 

15

 

33

84

میدان

41

50

11

102

حلقه چاه

6

6

8

20

آبنما

36 

15

28

79

 

ابنیه و آثار تاریخی ثبت شده در منطقه:

1-       کلیسای تاریخی تارکمانچاس

2-     میدان نبوت (هفت حوض)

 

 ویژگیهای اجتماعی منطقه :

1-       کارمند نشین بودن منطقه

2-       سکونت نیمی از ارامنه تهران دراین منطقه

3-        نرخ باسوادی ساکنین از متوسط تهران اندکی بیشتر است

 

دیگر مشخصات منطقه:

                        * شیب منطقه شمالی – جنوبی ، شرقی – غربی و غربی – شرقی می باشد

                        *   سیستم جمع آوری فاضلاب در سطح منطقه  در حال اجراست .

                        * منطقه تحت پوشش شبکه گاز شهری می باشد

                        * 50 % املاک منطقه دارای کاربری مسکونی است

 

 

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top