12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search


محدوده ( مختصات و وسعت )

      منطقه 8 که در دامنه شیب ملایم رشته کوه البرز در شمال کوه های سه تپه در شرق تهران قرار گرفته است و از طریق همسایه شمالی خود ( منطقه 4 ) به ارتفاعات کوه البرز و از طریق همسایه جنوبی خود منطقه 13 به جنگل های سرخه حصار و کوه های سه تپه می رسد . شیب طبیعی این اراضی از شمال به جنوب موجب هدایت کننده آبهای سطحی بالادست به این منطقه و سپس مناطق جنوب – شرقی شهر تهران است . بطور کلی ، از لحاظ تقسیمات شهرداری ،   از شمال وشمالشرقی به بزرگراه رسالت  ( منطقه 4 ) ؛ از  جنوب به خيا بان دماوند ( منطقه 13 ) ؛ از غرب به سبلان جنوبي و  استاد حسن بنا ( منطقه 7 ) منتهي ميگردد

جمعیت :


 سال

1359

1365

1375

1385

1390

جمعیت (نفر )

365516

346473

336474

378725

377806
 

ساختار تقسیمات وضع موجود منطقه و مشخصه های آن 

 

              منطقه داراي سه ناحيه و  20 محله ممیزی و 13 محله شورایاری است:

- نا حيه يك :  ازشمال و شمال شرق به  خیابان رسالت از جنوب به خيا بان دماوند از غرب به خيا بان شهيد آيت  مي باشد  

-نا حيه دو:  از شمال به بزرگراه رسالت از جنوب به خيا بان دماوند و سلیمی افضل ؛ از شرق به خيا بان شهيد آيت و از غرب به  بزرگراه امیرالمومنین علی(ع)، مسیل باختر و خیابان شهید داوودی  مي باشد

نا حيه سه :  از شمال به بزرگراه رسالت از جنوب به خيابان دماوند و سلیمی افضل از شرق به بزرگراه امیرالمومنین علی(ع) ، مسیل باختر و خیابان شهید داوودی  از غرب به خيا بان استاد حسن بنا و خيا بان سبلان جنوبي  مي باشد

 

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top