12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search
مقدمه
چشم انداز منطقه 8 برخاسته از رويکردهاي چشم انداز طرح جامع سوم تهران و متناسب با اصول و اسناد فرادستي و با لحاظ نمودن طرح هاي محوري مي باشد. اين منطقه با دارا بودن پتانسيلهايي همچون:
نداشتن گسل هاي زلزله
بهره مندی از بافت باارزش پهنه نارمک
وجود محور مجهز شهري شهيد آيت - خط BRT
وجود شبکه مناسب داخلي طراحي شده عبور و مرور در نارمک
بهره مندی منطقه از مزایای طرح های موضعی و عبور مسیل باختر
جزو مطلوب ترين مناطق شرقي تهران است. لذا با در نظر گرفتن موضوع پژوهش، تحقيق و توسعه که از زيربناهاي اساسي اتخاذ راه کارها و تدابير مربوط به عمليات دانش محور و در راستاي ارائه خدمات ارزنده تر به شهروندان محترم است چشم انداز انتخابي به مثابه ايده هاي مترقي و نوگرا به منظور تحقق اهداف قابل دستيابي در آينده خواهد بود
چشم انداز
1- توسعه فضاهاي سبز و تقويت روحيه سرزندگي و شادابي در منطقه با گسترش فضاهاي عمومي
2- خلق محيطي سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده در سطح منطقه و حرکت به سوي محيط زيست پايدار
3- ايجاد منطقه اي امن و ایمن در برابر انواع مخاطرات و آسیب هاب فرهنگی - اجتماعی و زیست محیطی با شهروندان آگاه ، مشارکت جو و مسئول
4- گسترش معماري اصيل با هويت ايراني- اسلامي در سطح منطقه با تاکيد بر فضاهاي عمومي
5- تجهيز محورهاي شهري و روان سازي نسبی ترافيک همراه با سرويس دهی مناسب و سايط نقليه همگاني
6- منطقه با سکونت پایدار ، تجارت فرا منطقه ای ، تفریحی - فراغتی
7- کیفیت زندگی مناسب ، بهبود نسبی امکانات خدمات عمومی ، نفوذ تجاری و اقتصادی
ماموريت
1-ايجاد هماهنگي رشد جمعيت و ظرفيت سکونتگاهي منطقه
2-ايجاد هماهنگي در سرانه هاي خدماتي و فضاي سبز به منظور جمعيت ساکن
3-افزايش جذابيت هاي مکاني و آسايش محيطي براي سکونت درمنطقه
4-ايجاد فرصت هاي شغلي با استفاده از صنايع سازگار با محيط زيست پايدار
5-گسترش فعاليت هاي صنعتي پاک در مقياس فرا منطقه اي
6-توسعه و ترويج فضاهاي سکونتگاهاي اداري و خدماتي پايدار
7-نگهداري فضاهاي تاريخي و فرهنگي ارزشمند معاصر
8-برقراري امنیت و آسايش محيطي در محيطهاي سکونت کار و فراغت
9-ايجاد محيط امن و آرام سکونتگاهي
10-ترويج ايجاد فضاهاي فراغتي در کنار سکونت گاهها و محيط کار
11-پايداري اماکن عمومي و خصوصي در برابر سوانح طبيعي
12-توسعه ضوابط و مقررات ايمني ساخت و ساز
13-ترويج الگوي ايمن و پايداربراي ساکن عمومي و خصوصي
14-تنوع دسترسي به فضاهاي خدماتي و نيازهاي مردم ساکن در منطقه
15-احداث پارکينگ هاي طبقاتي در سطح منطقه
اهداف
1-ارتقا و تقويت نقش کار و فعاليت و تجهيز سکونت گاهها در منطقه با استفاده مناسب از ظرفيت ها و سرمايه هاي فيزيکي، اجتماعي، انساني و مالي-اقتصادي شهر
2-ارتقاء و حفظ، همراه با استفاده صنايع دانش پايه در محدوده صنعتي شرق منطقه
3-دسترسي آسان داخلي و خارجي به منطقه همراه با افزايش نفوذپذيري محلات
4-بهسازي محيط زيستي و تجميع قطعات ريزدانه منطقه همراه با بهسازي، نوسازي و بازسازي محله هاي وحيديه و مجيديه
5-ارتقاء ايمني و استحکام محيط سکونت و استراحت، کار و فعاليت و گذران اوقات فراغت منطقه
6-حفظ هويت تاريخي-فرهنگي منطقه(ساماندهي بافت هاي با ارزش منطقه)
7-ساماندهي آبهاي روان و قابل استفاده در سطح منطقه
8-بهبود وضعتيت شبکه هاي ارتباطي و نظام حمل ونقل عمومي و همگاني با توجه به زيرساخت ها
9-جلب مشارکتهاي مردمي
10-توسعه فضاهاي سبز، ورزشي و فراغتي
11-بررسي و شناخت زمينه هاي ايجاد مشاغل مولد با رويکرد اشتغالزايي و بسط مباحث کارآفريني
12-ترويج جنبش ايجاد باغ شهر با رويکرد حفظ محيط زيست
13-زمينه سازي حضور مشتاقانه سرمايه گذاران در پروژه هاي مشارکتي در سطح منطقه بمنظور دستيابي به درآمدهاي پايدار
راهبردهای شهرداری منطقه 8
1. زمینه سازی نظام مند برای تقویت نقش و مشارکت مردم بویژه بانوان، جوانان و نخبگان در طراحی و اجرای طرح ها و برنامه های توسعه و استفاده از برنامه های اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه
2. هوشمندسازی سازمان شهرداری با مبانی سازمان یادگیرنده در راستای طراحی و ارائه خدمات شهری مطابق با مأموریت نهاد اجتماعی
3. مدیریت بهره وری (هزینه، زمان و کیفیت) در تصمیمات و اقدامات
4. جبران کمبود فضاهای ورزشی در سطح منطقه برای بهره مندی عموم مردم
5. بهبود کیفیت زندگی با بهره گیری از سرمایه های فرهنگی و اجتماعی شهروندان و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی
6. جبران کمبود فضاهای خدمات عمومی در حد استاندارد با مشارکت بخش خصوصی
7. مؤثرسازی فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شهرداری در سطح منطقه با تفویض اختیار مدیریت بخشی از فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی و اعتبارات مربوطه به شورایاری
8. نیازسنجی، مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، مکانیابی برای احداث توقفگاههای عمومی طبقاتی در سطح منطقه و سازماندهی توقف خودروها در سطح معابر اصلی و فرعی با رعایت اصل ایجاد حداقل مزاحمت برای ساکنین مجاور
9. بهره برداری متنوع، چندمنظوره و در اولویت قراردادن مردم برای استفاده از امکانات، فرصتها و فضاهای خدماتی، ورزشی و فرهنگی موجود در سطح منطقه
10. توسعه همکاریهای شهرداری و شورایاری برای شناسایی اراضی و املاک ذخیره شهری برای تصاحب و یا تملک آنها جهت جبران کمبود سرانه های شهری و تعادل بخشی به سرانه ها نظیر فضاهای فرهنگی، ورزشی، مسجد، توقفگاه، میدان تره بار و ...
11. اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش بار ترافیکی معابر سطح منطقه و نظام مند نمودن معابر، هوشمندسازی مدیریت ترافیک، آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک با مشارکت شهروندان و بخش خصوصی و سایر نهادهای ذیربط
12. حمایت، ترویج و توسعه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سطح منطقه با تاکید بر انجام خدمات شهری و ایجاد بازارهای کالا و خدمات مجازی
13. ترویج و استقرار نگرش علمی و بکارگیری نتایج پژوهشهای کاربردی برای تصمیم سازی و حل مسائل و معضلات در سطح منطقه
14. اعتمادسازی و اثبات کارآمدی سازمان و برنامه های شهرداری نزد افکار عمومی
15. ایجاد شرایط و الزامات تحقق رویکرد شهروندمحوری در عمل
16. اهتمام برای توجه به شهروندان و عاملیت انسان در همه طرح ها و برنامه های توسعه
17. احیای هویت و شناسایی نمادهای هویت بخش در سطح منطقه بر پایه مطالعات علمی
18. ساماندهی، تجهیز و منعطف سازی تاسیسات و فضاهای سبز، خدماتی، دولتی و عمومی جهت افزایش ایمنی، امداد و نجات و مدیریت بحران و سوانح طبیعی و انسان ساز
19. تامین رضایت مردم و متناسب کردن اقدامات و فعالیتهای شهرداری با نیازها، توقعات و مطالبات واقعی شهروندان با مشارکت مردم و شورایاری در طراحی و اجرای فعالیتها در سطح منطقه
20. ارتقاء سطح کیفیت زندگی از طریق جبران کمبود سرانه های شهری، مشارکت مردم در طراحی و اجرای برنامه ها، کاهش ترافیک معابر، کاهش آلودگی هوا، صوت در مجاورت معابر اصلی و بزرگراه ها و منظر
21. توسعه شبکه فاضلاب شهری در سطح منطقه و کسب رضایت مردم از این منظر
22. گسترش و نگهداری فضاهای سبز توزیع شده در سطح منطقه و جلوگیری از نابودی فضاهای سبز موجود
23. اهتمام بر تحقق مقتضیات شهر زندگی، شهر آموزش دهنده، شهر خلاق، شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند
24. زمینه سازی برای فعلیت ظرفیت های مردمی در ایمنی، آتش نشانی و مدیریت بحران با رویکرد اجتماع محور
25. بهسازی، بازسازي و نوسازي بافت های فرسوده و بشدت فرسوده و آموزش و اطلاع رسانی مستمر مسائل، معضلات و پیامدهای این بافتها برای شهروندان
دریافت فایل pdf  چشم انداز، اهداف ، ماموریت و راهبردهای شهرداری
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top