12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search
چند نكته ی لازم در تربیت كودكان چند نكته ی لازم در تربیت كودكان
اهانت و تحقیر كودك، سرزنش های مداوم و انتقادهای بیجا و به كارگیری تعبیرات غیرمحترمانه از مهمترین عواملی هستند كه بذر كینه و نفرت را در دل كودك می پاشند.
ادامه..
چه کنیم که بچه ها به حرفمان گوش کنند چه کنیم که بچه ها به حرفمان گوش کنند
وقتی روی کتاب  های کف اتاق خواب پسر ده ساله ام لیز خوردم فهمیدم که باید کاری می کرد. آن طور هم نبود که من و همسرم قبلاً تلاش نکرده باشیم. تهدیدها و اولتیماتوم های ما فقط به طور موقتی مشکل را حل می کرد. کتاب ها همیشه کف اتاق پراکنده بود
ادامه..
چه کسی باید اسباب بازی ها را جمع کند؟ چه کسی باید اسباب بازی ها را جمع کند؟
کودکان از همان خردسالی باید یاد بگیرند که اسباب بازی های خود را جمع و مرتب کنند و این خود شروع مرحله آشناسازی کودکان با قواعد نظم و ترتیب، نگهداری و مراقبت از اسباب بازی ها و وسایل است.
ادامه..
راهنمای انتخاب اسباب بازی برای کودکان راهنمای انتخاب اسباب بازی برای کودکان
در میان بازی ها، بازی های تقلیدی، نمایشی، نمادی، تخیلی به دلیل اهمیتی که در شناخت و بررسی وضعیت روحی، روانی و درمانی کودک دارند، و از آنجا که کودکان هم بیشتر مایل اند به این بازی ها بپردازند و نیز وجوه اشتراک این بازی ها که تشخیص آنها را قدری مشکل می سازد، سبب می شود اولویت را به بررسی این بازی ها ...
ادامه..
بازي، يكي از عوامل تأثير‌گذار در شخصيت كودكان است بازي، يكي از عوامل تأثير‌گذار در شخصيت كودكان است
در بازي‌هاي محلي سنتي بچه‌‌ها با فرهنگ و آداب و رسوم كشور خود آشنا مي‌شوند،در حاليكه در بازي‌هاي غربي و مدرن مثل رايانه، فرهنگ غربي را فرا مي‌گيرند.
ادامه..
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top