12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search
سالمندي در همين نزديکي سالمندي در همين نزديکي
د رحالی که د ر د نیای امروز سالمند ی تنها بخشی از روند طبیعی عمر محسوب می شود ، ولی گویا د ر ایران سالمند ی خارج از همه مسائل و مشکلات حواشی آن، خود به یک بیماری و نارسایی جد ی تبد یل شد ه است.
ادامه..
خطرات زمستان براي سالمندان خطرات زمستان براي سالمندان
سالمندان در زمستان با خطراتی مواجه اند از جمله: هیپوترمی (کاهش درجه حرارت بدن)، سرمازدگی، و ...
ادامه..
راه هاي شاد زيستن در سالمندي راه هاي شاد زيستن در سالمندي
سالمند شدن یک موفقیت است، به آن افتخار کنید چون شما توانسته اید بر خطرات، سختی ها و بیماری های بسیاری در طول عمر فائق شوید و به این دوره برسید.
ادامه..
9 روش تقويت حافظه سالمندان 9 روش تقويت حافظه سالمندان
با افزایش سن، احتمال فراموشکاری افزایش می یابد ولی در افرادی که فعالیت فکری دارند، حافظه تغییر چندانی نمی کند. این فراموشکاری، بیشتر مربوط به حوادث اخیر است...
ادامه..
5 نکته درباره استفاده از عصا 5 نکته درباره استفاده از عصا
عصا ها، انواع مختلفی دارند که برحسب شدت و نوع بیماری کاربرد دارد. عصای معمولی که به آن عصای C (حرف انگلیسی) هم می گویند، یکی از کاربردی ترین این وسایل است
ادامه..
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top