06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397
Search


اگر در محل زندگي ، كار يا ... شما سد معبر رخ داده ...


قانون شهرداري به صراحت عنوان كرده است، سد معابر عمومي و اشغال پياده روها، ميادين، پارك‌ ها و باغ‌هاي عمومي براي كسب وكار، انبار كردن مصالح ساختماني يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداري  بايد با كساني كه به ايجاد سد معبر اقدام مي‌كنند، از طريق قانون برخورد نمايد.

مأموران اداره اجراييات شهرداري در هر لحظه، علاوه بر شناسايي موارد سد معبر از طريق گشت‌هاي بازرسي، آماده شنيدن و دريافت گزارش هاي شما در مورد مشاهده سد معبر در محل زندگي، كار  يا هر نقطه ديگر شهر مي‌باشند.


در صورت مشاهده سد معبر مي‌توانيد…

با يك تماس تلفني  با شماره تلفن هاي اداره اجراييات، مورد مشاهده شده را با ذكر دقيق نشاني با مأموران رفع سد معبر در ميان بگذاريد. (شماره تلفن پيامگير اداره اجرائيات در هر زمان آماده شنيدن گزارش هاي شماست)

شما همچنين مي‌توانيد مورد سد معبر را در نامه‌اي خطاب به رئيس اداره اجرائيات مشخص كرده و با مراجعه به اداره مربوطه و يا شهرداري منطقه، نسبت به پيگيري مسئله اقدام نماييد.(ذكر دقيق محل و همچنين شماره تلفن جهت كسب اطلاعات كامل‌تر ضروري است.)


نكته‌هاي طلايي

شهرونداني كه در حال انجام عمليات ساختماني هستند طبق قانون مي‌توانند 3/1  مساحت پياده رو (عرض پياده رو) را به مصالح ساختماني اختصاص دهند.

در مورد تابلوهاي تبليغاتي مغازه‌ها، علاوه بر مأموران اجراييات ، مأموران واحد ترافيك و زيبا سازي شهرداري نيز مي‌توانند با خاطي برخورد كنند.

سد معبرممكن است بر اثر فعاليت دستفروشان، پارك طولاني مدت اتومبيل در پياده روها و ... نيز بوجود آيد.


هشدارها

پس از مرحله اول (هشدار شفاهي)،مأموران اجراييات مي‌توانند كليه وسايلي را كه موجب سد معبر شده است  به محض مشاهده مجدد سد معبر، توقيف و به انبارهاي اداره اجراييات يا شهرداري ‌هاي منطقه منتقل كنند.


نحوه رسيدگي به شكايات


ممكن است با وجود گزارش شما، هيچ اقدامي از سوي مأموران اداره اجرائيات در زمينه رفع سد معبر صورت نگيرد و يا ممكن است مأموران اجرائيات در حين هشدار به خاطيان يا توقيف اموال آنها دچار خطا يا جرمي شوند. در هرصورت شما مي‌توانيد مراتب را در مرحله اول با رئيس اداره اجراييات و در صورت عدم كسب نتيجه با اداره بازرسي و پاسخگويي به شكايات شهرداري واقع  در شهردراي مركز در ميان گذاريد.


 

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top