04/20/2018 - جمعه 31 فروردين 1397
Searchاگر قصد اجاره غرفه هاي ارائه خدمات يا كالا را در پارك‌ هاي شهر داريد...


سازمان پارك ‌ها و فضاي سبز شهرداري هر ساله اقدام به واگذاري غرفه و فضاهايي با كاربري تجاري براي ارائه خدمات مختلف در بوستان هاي شهر مي‌كند.

اگر شما تمايل به اجاره يكي از اين اماكن را داريد بايد در مزايده مربوط به واگذاري اين غرفه ‌ها شركت نماييد.


براي انجام اين كار به مدارك زير نياز داريد


. درخواست كتبي شركت در مزايده (اين درخواست بايد خطاب به مدير عامل سازمان پارك‌ ها و فضاي سبز شهرداري نوشته شود.)

. چك تضميني براي حضور در مزايده (مبلغ اين چك در آگهي مزايده اعلام مي شود.)

. سپرده بانكي به ميزان 5درصد رقم پيشنهادي در وجه سازمان پارك‌ها و فضاي سبز


مراحل اداري


1- سازمان پارك‌ ها و فضاي سبز شهرداري

2- ارائه درخواست كتبي به دفتر مدير عامل سازمان و تكميل فرم شركت در مزايده در واحد اداري – مالي سازمان

3- طرح پيشنهادات شركت كنندگان در مزايده در كميسيون عالي معاملات شهرداري

در صورت برنده شدن در مزايده

4- معرفي به واحد حراست شهرداري جهت تعيين صلاحيت فرد برنده

 (در صورت تائيد)

5- معرفي به اداره اماكن و اداره بهداشت جهت تعيين صلاحيت فرد برنده در مزايده

(در صورت تائيد)

6- انعقاد قرارداد با واحد امور قراردادها

در صورت برنده نشدن در مزايده
نكته ‌هاي طلايي


سازمان پارك‌ها و فضاي سبز معمولاً هر ساله اقدام به واگذاري غرفه هاي موجود در پارك‌ هاي شهر از طريق مزايده مي‌نمايد.

ساير قوانين تابع قوانين شركت در مزايده ‌هاي شهرداري مي‌باشد.
نحوه رسيدگي به شكايات


هرگونه اهمال و تخلف را در مراحل مختلف شركت در مزايده به اطلاع مدير عامل سازمان پارك‌ ها و فضاي سبز برسانيد و در صورت عدم رسيدگي، موضوع را از طريق اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات شهرداري با واحد حراست شهرداري در ميان گذاريد.


 

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top