..:: زندگی در منطقه  » آموزش و پرورش » مدارس » ابتدايي ::..
 4/18/2014 - جمعه 29 فروردين 1393   Search
ابتدایی
عنوانآدرستلفنتوضیحات
آرارات بزرگراه رسالت – 16 متري دوم ؛مجيديه جنوبي ؛ پلاک 163 22526750 دولتی
آزادگان عصر نارمک - خیابان 46متری - خیابان شیر مرد شمالی - 10 متری اول 77811200 دولتی
ارشاد خ دماوند – خ ارباب مهدي ؛ كوچه يازدهم پلاک 161 77811520-77254142 دولتی
الزهراء1و2 سبلان شمالي – ايستگاه موتورآب – كوچه ريوندي 88438605 دولتی
امید اسلام 1و2 خ گلبرگ غربی 16 متری اول کوچه شهید مهدوی 88407317 دولتی
ايمان خيابان سبلان جنوبي كوچه شهيد غضنفري پلاك 14/4 77812395 دولتی
بنت الهدی تهرانپارس – فلكه اول ؛ خ 142 شرقي پلاك 42 77706416 دولتی
بنت الهدی (مهد)1و2 فلکه اول تهرانپارس – خ شهید ملکی خ 111 پلاک 38 77862231 دولتی
بهار وحيديه ميدان تسليحات ؛ برمسيل باخترپلاک 92 77825161 دولتی
بهارآزادی 1و2 تهرانپارس خيابان 138 غربي پلاك 21 77862808 دولتی
پیام انقلاب 1و2 ميدان نبوت خيابان گلبرگ غربي ميدان 63 پلاك 5و3 77459393 دولتی
تقوی نارمک ميدان 9 كوچه لادن پلاك 207 77907050 دولتی
تونیان خيابان دماوند خيابان وزيران خ شیرمرد جنوبی کوچه شهید گاراپیدی 77812340 دولتی
جنت بزرگراه رسالت – 16 متري دوم كوچه شهيد صافي 22526785 دولتی
جهان کودک سمنگان – خ شهيد ارشي – پلاك 140 7833515 غیر انتفاعی
دین و دانش 1و2 تهرانپارس خيابان 124 غربي پلاك 55 77861452 دولتی
راضیه شاهد خ دماوند – خ تهرانپارس بین 103و 105 – خ 106پلاک 4 77903894 دولتی
راه حق مجيديه جنوبي خيابان محمدرضا سی سی 88413551 دولتی
راه معصومه خ تهرانپارس انتهای خ 144 نبش اتوبان باقری پلاک 158 77884554 غیرانتفاعی
زینب1و2 مجيديه جنوبي 14 متري لشكر سه راه سوسن آب كوچه كرمي قمي 88406314 دولتی
سروش صبح نارمك چهارراه تلفنخانه 77952343 دولتی
شهید جاوید1و2 خيابان سمنگان ؛ خ چمن غربي ؛ ميدان 71 77911078 دولتی
شهید خوشنویسان صبح خيابان گلستان ؛ پلاك 86 77825173 دولتی
شهید محراب مدنی 1و2 14متري لشگر؛ خ سوسن آب ؛ 8 متري وليعصر ؛ پلاك 197 77818551 دولتی
شهید یارجانی 1و2 نارمك ؛ بين مهر و مدائن ؛ خ شهید صفایی ، ميدان 17 77911286 دولتی
12
عنوانآدرستلفنتوضیحات
ابوذر عصر خیابان گلستان - پلاک 86 77256888 دولتی
احسان خ جانبازان شرقي – نرسيده به فلكه اول تهرانپارس پلاک 88 77881915 غیر انتفاعی
ارمغان علم1و2 خيابان دماوند خيابان وحيديه كوچه شهيد نيك خواه پلاك 40 77812864 دولتی
استقلال1و2 خیابان وحیدیه-ایستگاه مدرسه-کوچه شهید بابایی 77811930 دولتی
البرز تهرانپارس خ 107 خ 126 غربی پ5 77917070 غیرانتفاعی
اندیشه پویا وحیدیه میدان تسلیحات خ گلستانی خ تجریشی پلاک 88 77813134 غیر انتفاعی
پیام نبوت نارمک خ گلبرگ غربی پلاک 107 77891529 غیرانتفاعی
تشیع خ تهران نو- خ ارباب مهدي – كوچه يازدهم – پلاك 161 77811520 دولتی
توحيد1و2 خيابان گلبرگ ؛ ميدان هلال احمر 77811278 دولتی
جمهوری اسلامی1و2 خیابان سبلان شمالی-خیابان شهید حسنی-کوچه شهیدمیرزایی-پلاک15 88408244 دولتی
جهان پرورش خ 46 متری غربی ابتدای خ اسماعیل افشاری ( پدر ثانی ) 77906595 غیرانتفاعی
جهان تربیت1و2 گلبرگ غربی-16متری اول-کوچه شهید صفایی-پلاک183 88405144-88415353 دولتی
حر1و2 سبلان شمالی-ایستگاه موتور آب-کوچه پندی-پلاک183 88417223 دولتی
دانش پرور1و2 نارمك ميدان نبوت ميدان 44کوچه 8متری غربی 77807030 دولتی
رسالت1و2 خيابان شهيد مدني شمالي خيابان شهيد صفايي پلاك 183 77825166 دولتی
سجاد1و2 نارمك ميدان 79 77810401 دولتی
سعدی عصر نارمك ؛ چهاراه تلفنخانه 77900500 دولتی
سلمان فارسی1و2 16 متري دوم مجيديه جنوبي خيابان شهيد صافي 22524147 دولتی
سهراب نائيري صبح خيابان زركش كوچه درويش پلاك 5 77812354 دولتی
شانت صبح مجيديه 16 متري دوم كوچه شهيد رحمتي پلاک 29 77817332 دولتی
شهيد دستغيب عصر نارمك میدان 9 77907050 دولتی
شهید محمدی 1و2 فلكه اول تهرانپارس – خ 142 شرقي – پلاك 42 77706416 دولتی
فخامی1و2 نارمك – سمنگان –ميدان هلال احمر – 77817771 دولتی
قدس1و2 تهرانپارس – خ 105 – نبش خ 120- پلاك 66 77903308-77924009 دولتی
مسلم 1و2 تهرانپارس – خ بهار- پلاک 134 77888316 دولتی
12
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389