12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search

امروزه ثابت شده است که بهبود فضای زیستی و ارتقاء کیفیت بصری و گرافیکی محیط شهر، از مهمترین عوامل تاثیرگذار در سلامت روحی و روانی شهروندان و از شاخصهای مهم ایجاد خاطره‌ی مثبت، هویت بخش، تمایز دهنده‌ی محلی و درک حسی مناسب از شهر است.

تهران شهری بزرگ با تنوع فرهنگی و اجتماعی بالاست. بعلاوه سیال بودن جمعیت شهری و نقل و انتقالات فرهنگی ناشی از سفرهای درون شهری بر پیچیدگی و تلاطم محیط فرهنگی و اجتماعی این شهر افزوده است.

مدیریت اجتماعی بر چنین محیطی اقتضاء می کند که اولا اطلاعات پایه ای که اساس فهم رفتار اجتماعی و فرهنگی ساکنین است، در دسترس دستگاه مدیریت شهری باشد، و ثانیا براساس این اطلاعات، فضاهای تحت مداخله، طبقه بندی شوند.

از سوی دیگر، توجه به نیازها و کمبودهایی که در مناطق مختلف وجود دارد، ضروری می نماید سازمانها و معاونتها بر اساس این ضرورت تصمیم گیری نمایند.

 شيوه برخورد با مشکلات هر منطقه از شهر با منطقه ديگر و حتي هر ناحيه از يک منطقه با ناحيه ديگر متفاوت است و از اين رو طرح محله محوري با رويکرد شهروندمداري، در طرح استقبال از بهار ضروری می نماید.

بدین منظور،  تلاش مدیریت شهری در ارتباط با طرح استقبال از بهار، رضایتمندی شهروندان است.

هرساله پیش از فرا رسیدن سال جدید، اقدامات گسترده ای برای آماده سازی شهر و استقبال از بهار صورت می گیرد تا در روزهای پایانی سال تسهیل ترددها را داشته باشیم و حمل  نقل عمومی، پایانه های شهر تهران و... با تمام ظرفیت و آمادگی کامل در خدمت مردم باشند- مدیریت شهری با هدف نوكردن و بانشاط نمودن محيط شهری با- انجام اقدامات جامع و يكپارچه طرح استقبال از بهار را اجرا می کند .

با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال سفرهای درون شهری شهروندان افزایش می یابد، وبه منظور سهولت رفت و آمد آنان به خصوص در معابر پر ترافیک این طرح در حوزه عمران امسال زودتر از موعد مقرر اجرا شد ؛ بدون شک این امر رضایتمندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت و تاثیر چشمگیری در پشبرد اهداف مدیریت شهری دارد.

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top