..:: شهرداری منطقه » معاونتها و واحد های سازمانی » معاونتها » معاونت مالی و اداری » معاونت ::..
 4/25/2014 - جمعه 5 ارديبهشت 1393   Search
رفع ارور Minimize
معاونت مالي و اداري
 
نام و نام خانوادگی  سیدعلی اکبر مسعودی علوی 
 تاریخ تولد  1351
 تحصیلات  لیسانس حسابداری
 وضعیت تأهل  متاهل ( 2فرزند )
 سوابق کاری  مسئول تشخیص حسابهای شرکت واحد - سال 78
رئیس اداره دفترداری شرکت واحد - سال 79
رئیس هیات حسابرسی شرکت واحد - سال 85
معاون مدیر کل امور مالی و سرپرست قسمت حسابداری شرکت واحد -سال 87
معاون مالی منطقه 3 اتوبوسرانی شرکت واحد -سال 87
مدیر منطقه 3 اتوبوسرانی شرکت واحد - سال 88
مدیر خط تندرو 2 اتوبوسرانی شرکت واحد - سال 89
مدیر کل امور مالی و هماهنگی مناطق شرکت واحد - سال 89
قائم مقام ذیحساب 2 شهرداری - سال 89
 تلفن تماس  77903766
 پست الکترونیک  mail@region8.tehran.ir
 شرح وظایف معاونت مالی و اداری

1- دریافت و اجرای  کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستور العمل های ابلاغی شهرداری  تهران در حوزه معاونت مالی و اداری مناطق

2- نظارت و کنترل بر رعایت  اجرای دقیق دستور العمل های ابلاغی به منطقه در حوزه معاونت مالی و اداری ( حسابداری، قراردادها،  درآمد ، امور رفاهی، منابع انسانی ، انبار  تدارکات)

3- نظارت و کنترل بر اجرای صحیح بودجه در کلیه واحدهای منطقه و انجام تعهدات مالی در حدود سقف اعتبارات مصوب مالی  تعیین شده

4- نظارت و کنترل بر اداره امور خدماتی ساختمان ها و تاسیسات شهرداری منطقه

5- پیشنهاد انتصاب کارکنان در حوزه تحت سرپرستی به شهردار منطقه

6- حفظ و صیانت اموال شهرداری  و ثبت آمارهای مربوطه به صورت روش  بهای تمام شده  در دفاتر انبار و اموال و سیستم حسابداری با عنایت به استقرار سیستم  حسابداری تعهدی در شهرداری تهران

7-   تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صورت های مالی ماهانه و مطابقت با دفاتر امور مالی و اموال  شهرداری تهران

8-  برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص کلیه امور مربوط به کارگزینی و خدمات رفاهی و ارائه تسهیلات به کارکنان و رفع مشکلات آنان

9- وصول عوارض شهرداری در تمام زمینه ها از قبیل نو سازی، کسب و پیشه و پسماند  و.... در سطح منطقه بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی

10- اقدام نسبت به مواردی که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع و یا تفویض اختیار می گردد.

  نام و نام خانوادگی : محمدرضا زارعلی
دوره تصدی : 1390/02/12 الی 1391/09/30

تحصیلات :کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان (دولتی)
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

 نام و نام خانوادگي : محمود نيكزاد زيدي
دوره تصدي‌: 2/3/89  الي 26/2/90

تحصیلات : دانشجوی دکترای رشته حسابداری و حسابرسی


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389