12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search

آیا می دانید در هر بار مسواک زدن اگر شیر اب را باز بگذارید تقریبا به اندازه 13 بطری نوشابه آب هدر داده اید یعنی اگر حتی روزانه دو بار مسواک بزنید 26 بطری آب هدر داده اید! حالا فکر کنید اگر همه مردم ایران موقع مسواک زدن شیر آب را باز بگذارند روزانه چقدر آب هدر می رود؟

(1390/3/18)
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top