12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398
Search
برای دریافت فایل مسابقه اینجا کلیک نمائید
مهلت شرکت در مسابقه : چهارشنبه 96/1/16
برای دریافت لوح فشرده فیلم مربوطه می توانید به اداره روابط عمومی و یا معاونت ترافیک منطقه مراجعه فرمائید
برای شرکت در مسابقه می توانید فایل تکمیل شده را به پست الکترونیک traffic.region8@tehran.ir ارسال و یا به صورت حضوری به روابط عمومی و یا دفترمعاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه تحویل نمائید.
روابط عمومی منطقه : میدان هفت حوض - ساختمان اصلی شهرداری منطقه 8 - طبقه سوم
معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه : میدان هفت حوض - خیابان کمیجانی - ساختمان شماره 2 شهرداری منطقه 8حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top