12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398
Search
                                            
ردیف آدرس کد محله
1 فلکه اول تهرانپارس - بلوار پروین - بوستان مصطفی خمینی 1 1 8 تهرانپارس
2 فلکه اول تهرانپارس - خ بهار- تقاطع خ 107 2 1 8 تهرانپارس
3 خ دردشت- میدان نخجیر- جنب کتابخانه شهرداری 3 1 8 دردشت
4 خ گلبرگ شرقی-مسیل خاور- کوچه حمزه لویی 4 1 8 دردشت
5 نارمک خ آیت- میدان هفت حوض- میدان44 5 1 8 مدائن
6 خ گلبرگ غربی- خ مدنی- خ زینال زاده - روبه روی بازار روز کرمان 1 2 8 فدک
7 نارمک- خ 46متری غربی- تقاطع سهیلیان( شیرمرد) 3 2 8 فدک
8 دردشت- میدان شقایق- خ کیاشمشکی 2 2 8 نارمک
9 میدان هلال احمر - خ گلستان- تقاطع خ سهیلیان 4 2 8 فدک
10 نارمک- ضلع شرق میدان 73 5 2 8 هفت حوض
11 بزرگراه رسالت- خ کرمان- خ عقیقی 1 3 8 کرمان
12 مسیل باختر - پل آغاز- تقاطع خ نوروزی فرد(سوسن آب) 2 3 8 لشگر شرقی
13 خ مدنی-خ شهید حیدری( لشگر)- بوستان کوثر 3 3 8 لشگر غربی
14 مسیل باختر- خ سلیمی افضل- ضلع شمالی بوستان تسلیحات 4 3 8 تسلیحات
15 مجیدیه- خ سی سی- روبه روی بوستان صبا 5 3 8 مجیدیه
16 نظام آباد- خ مدنی- خ عبدیلی 6 3 8 لشگر غربی
17 وحیدیه- خ نبیئیان - بوستان نسترن 7 3 8 وحیدیه
18 خ کرمان جنوبی- خ عباسی- بوستان گلبرگ 8 3 8 کرمان
19 خ زرکش- خ شفیعی، کوچه صمدی( خانه بازیافت) واقع در محله زرکش زرکش
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top