12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398
Search
حوزه شهردار 
 عنوان تلفن   نمابر 
شهردار  77911750 77917791 
مشاور عالی  77955989   
بازرسی  77918237  77951144 
حراست  77900324  77905852 
اجرای احکام  77901979  77901979 
روابط عمومی  77902288  77909293 
املاک و مستغلات  77918441 77918441 
 بیسیم 77904242  77912000 
 دفتر بسیج 77923113  77923113 
واحد 1888  77910016   
 مشارکتهای مردمی 77955401  77955401 
ایثارگران  77921925   
ستاد بحران  7769004-11   
137 منطقه  77956686
77923137 
77959519 
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
عنوان   تلفن  نمابر 
معاون هماهنگی و برنامه ریزی  77954999  77954999 
اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد  77928939  77931471 
اداره تشکیلات و بهبود روشها
77956536   
اداره برنامه و بودجه   77913275 77954999 
معاونت شهرسازی و معماری 
عنوان  تلفن  نمابر 
معاون شهرسازی   77912601  77912601
خدمات الکترونیک 802  77894403  77195813 
خدمات الکترونیک 803  88473222-3   
خدمات الکترونیک 804  7784043-4   
معاونت مالی و اقتصادشهری
عنوان تلفن  نمابر 
 معاون مالی و اداری  77903766 77903766 
دبیر خانه   77956077  77956079
قراردادها  77905061   
مخابرات منطقه 77900239-41   77907907-8
بانک شهر شعبه نبوت  77940474  77940476 
تعاونی مصرف  77957723   77908864
 معاونت حمل و نقل و ترافیک
عنوان   تلفن نمابر 
معاون ترافیک  77959345-6  77933880
دفتر اتوبوسرانی منطقه   22327557  22327557
تاکسیرانی منطقه   22327558  22327558
راهنمایی و رانندگی منطقه  22301118-21   
معاونت فنی و عمرانی 
 عنوان تلفن  نمابر 
معاون فنی و عمران  77911691   
 کارگاه عمران 77955990   
معاونت اجتماعی وفرهنگی
عنوان  تلفن  نمابر 
معاون فرهنگی و اجتماعی  77959345
77952353 
 77952353
امور ورزش  77958449   
اداره سلامت و آسیب های اجتماعی   77491781-3  
اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی   77491782 77491781 
 امور بانوان 77956561   
اداره فرهنگی   77939395 77195777 
استخر فدک  77255960   
مجموعه ورزشی نشاط  77691571   
 مجموعه ورزشی ایمان 77909760   
 مجموعه ورزشی خیرخواه  77990223-4  
 خانه ورزشی شهر  77451166  
کتابخانه شقایق  77904615   
کتابخانه نسترن   77691574  
 کتابخانه شهربانو  77691583  
 کتابخانه تمدن  26301870  
 کتابخانه گلبرگ   77183997  
 درمانگاه منطقه  77917676  77933374
معاونت خدمات شهری و محیط زیست
عنوان تلفن نمابر 
معاون امور شهری و فضای سبز 77958451  77920782 
 فضای سبز 77957472   77957472
موتوری سنگین  77822999  77823344 
 ایستگاه خدمات شهری 77838936  77823344 
 زیباسازی 77957191   
 کلینیک گل و گیاه 26310701  77695600 
 بازیافت 77957900   
 فوریتهای خدمات شهری  77956636  
 دفتر فنی خدمات شهری  77956636  
 ساماندهی  77957219  
 نگهداری مسیلها 77956636   
 محیط زیست  77942346  
ناحیه یک 
عنوان  تلفن  نمابر 
 شهردار ناحیه 77717161-62   
معاون ناحیه   77717168  
 اداره مالی 77717163  77717153 
اداره فنی و ترافیک  77717167  77717156 
اداره اجتماعی   77717165  
 اداره خدمات شهری 77717164  77717131 
اداره شهرسازی  77717162  77717131 
137 ناحیه  77717169  77717122 
موتور پول  77717252   
 ناحیه دو
 عنوان تلفن  نمابر 
 دفتر شهردار 77845089
77845448 
 77844808
 137 ناحیه  77848125  
ناحیه سه 
 عنوان تلفن  نمابر 
دفتر شهردار   77269974  77269982
 137 ناحیه 77694506   
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top