12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398
Search
 ارسال مطلب  :  صفحه ارتباط با مدیران  برای مشاهده پاسخ بر روی سوال مورد نظر کلیک فرمایید. شهروند گرامی این صفحه با سوالات پیرامون استخدام و همکاری و یا دریافت ملاقات با شهردار پاسخگو نمی باشد. شما می توانید برای همکاری به صفحه استخدام و همکاری در بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایید و نیز ملاقات با شهردار در روز های دوشنبه بدون نیاز به وقت قبلی امکان پذیر می باشد.
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top