12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search
خدمت قابل ارائه:خدمات دانشجویی - اطلاعات مکانی و جغرافیایی
گیرنده خدمت :دانشجویان و محققینزمان نهایی خدمت قابل ارائه :یک روز کاری
مدارک مورد نیاز :نامه دانشگاه و کارت دانشجوییمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه دوم
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت برنامه ریزی - کارشناس GISراه های پیگیری :آقای خوش طینت - شماره :71359305
خدمت قابل ارائه:خط کشی معابر، بررسی شبکه معابر
گیرنده خدمت :شهروندان محترم زمان نهایی خدمت قابل ارائه :30 روز
مدارک مورد نیاز :نداردمکان ارائه خدمت :سطح شهر
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
خدمت قابل ارائه:احداث و نگهداری مسیرهای دوچرخه
گیرنده خدمت :شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :15 روز
مدارک مورد نیاز :عکس - کارت ملی - آدرس محل سکونتمکان ارائه خدمت :سطح منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
  
خدمت قابل ارائه:نصب تابلو های انتظامی و علائم راهنمایی و رانندگی، بررسی نصب موانع فیزیکی معابر
گیرنده خدمت :شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :15 روز
مدارک مورد نیاز :نداردمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
 
خدمت قابل ارائه:آموزش ارتقاء فرهنگ ترافیک
گیرنده خدمت :کودکان مدارس ابتدایی - رانندگان اتوبوس و اتومبیل های کرایه زمان نهایی خدمت قابل ارائه :بطور مستمر
مدارک مورد نیاز : مکاتبه با آموزش و پرورش منطقه، تماس تلفنی با مدارس ابتدایی سطح منطقه جهت برگزاری برنامه نمایشیمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
خدمت قابل ارائه:اصلاح هندسی معابر
گیرنده خدمت :شهروندان محترم زمان نهایی خدمت قابل ارائه :60 روز
مدارک مورد نیاز :نداردمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
خدمت قابل ارائه:مناسب سازی معابر - ورودی منازل معلولین و سالمندان
گیرنده خدمت :معلولین و سالمندانزمان نهایی خدمت قابل ارائه :30 روز
مدارک مورد نیاز :کارت معلولیت - کارت عضویت در مرکز ضایعه نخاعی تهران - مدارک شناسایی مکان ارائه خدمت :سطح منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت حمل و نقل و ترافیکراه های پیگیری :آقای خانجانی 77959345
خدمت قابل ارائه:ارائه مجوز های درخواستی از سمت شرکت های خدماتی و شهروندان محترم
گیرنده خدمت :شرکت های خدماتی و شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :با توجه به نوع مجوز درخواستی بصورت میانگین از 10 تا 30 روز کاری
مدارک مورد نیاز :- درخواست صدور مجوز از شرکتها و شهروندان - درخواست صدور مجوز از شرکتها و شهروندان 1- درخواست صدور مجوز از شرکتها و شهروندان 2- ارائه کد رهگیری یا کد درخواستی 3- صدور مجوز حفاری 2- ارائه کد رهگیری یا کد درخواستیمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت فنی و عمرانراه های پیگیری :

خدمت قابل ارائه:ورود به سامانه زنان سرپرست خانوار منطقه
گیرنده خدمت :زنان سرپرست خانوار ( مطلقه - فوت همسر - بد سرپرست )زمان نهایی خدمت قابل ارائه :یک ماه
مدارک مورد نیاز :کپی کارت ملی- شناسنامه - آدرس محل سکونتمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :امور بانوانراه های پیگیری :

خدمت قابل ارائه:اشتغال زنان سرپرست خانوار
گیرنده خدمت :زنان سرپرست خانوار ( مطلقه - فوت همسر - بدسرپرست )زمان نهایی خدمت قابل ارائه :یک ماه
مدارک مورد نیاز :کپی کارت ملی- شناسنامه - آدرس محل سکونتمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :امور بانوانراه های پیگیری :
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top