12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search

بيانيه خط‌مشي كيفيت معاونت های امور شهری و فضای سبز، و شهرسازی  شهرداری منطقه هشت تهران

 

شهرداری منطقه 8 ماموریت دارد برنامه ها و سیاست های کلان شهرداری تهران در ارایه خدمات شهری و همچنین طرح جامع و تفصیلی منطقه را که در چهارچوب وظایف محوله مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران استخراج شده‌اند، دریافت و آنها را در نواحی سه گانه و 13  محله حوزه جغرافیایی منطقه به طور مناسب برنامه ریزی و به اجرا در آورد.

در همین راستا ماموريت اصلي حوزه معاونت‌های شهرسازی و امور شهری ، ارایه خدمات شهری به شهروندان، صدور مجوزهای شهرسازی و نظارت های مرتبط بر ساخت و سازهای منطقه به منظور کنترل، حفظ ایمنی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه مي‌باشد.

دیدگاه مدیران ارشد شهرداری و تمامي كاركنان، سرلوحه قرار دادن افزايش كيفيت ارايه خدمات مطلوب، کارآمد و اثربخش به عنوان يك راه بي‌پايان در جهت ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان و تبدیل شدن به یکی از مناطق نمونه در کلان شهر تهران مي‌باشد.

با این رویکرد سيستم مديريت كيفيت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2000 و با بهره مندی از دیدگاه و نقطه نظرات صاحب نظران و مدیران ارشد در خصوص دستیابی به بهبود مستمر اثربخشی فرایندها، فعالیت ها و دستیابی به رضایت مندی ارباب رجوع و شهروندان شكل گرفته و چهارچوب اهداف منتج از آن در راستاي محورهاي اختصاصي ذیل قرار گرفته است:


1-     افزايش رضايتمندي شهروندان از خدمات شهری و فضای سبز ارایه شده

 

2-   افزايش رضايتمندي و تکریم ارباب رجوع در رابطه با خدمات ارایه شده در حوزه شهرسازی و نظارت مناسب بر ساخت و سازهای شهری و ارایه مجوزها و گواهینامه های درخواستی شهروندان در اسرع وقت مطابق قوانین و مقررات شهرسازی جهت حفظ ایمنی ساختمان‌ها، زیبایی و یکپارچگی شهر

3-     افزایش گستره وکیفیت خدمات شهری ارایه شده از سوی پیمانکاران و بهبود عملکرد آنها

4-     ساماندهی مناسب مشاغل شهری و محیط زندگی شهروندان

5-     توسعه و سرعت بخشیدن به رویکرد شهروندمداری، محله‌گرایی و ناحیه محوری

6-پاسخگویی صحیح و رسیدگی سریع به درخواست ها و  شکایات شهروندان و ارباب رجوع

7-     افزايش ارايه خدمات با رويكرد برون سپاري و اعمال نظارت هاي عاليه


اعتقاد زيربنایي مديريت شهرداری، پيشگيري از وقوع عدم انطباق در انجام تعهدات مي‌باشد و لذا خود را متعهد مي‌داند با استفاده از بازخوردهاي دريافتي از نتايج اجراي برنامه‌ها، فرآيندها و روش‌هایي كه براي نيل به اهداف تدوين شده‌اند و همچنين تجزيه و تحليل آنها به طور مداوم در جهت بهبود، توسعه و ارتقای سيستم مديريت كيفيت گام بر دارد و با بازنگري مداوم اين سياست‌‌ها از استمرار مناسب بودن آنها اطمينان حاصل نمايد. از آنجا كه تحقق اين امر منوط به مشاركت، مسووليت‌پذيري، تشريك مساعي، آگاهي و باور تمامي همكاران مي‌باشد، لذا مديريت شهرداری با ابلاغ ايـن خط‌مشي بـه آنها و ارايه آموزش‌هـاي لازم، از درك کارکنان نسبت به آن اطمينان حاصل نموده و بـه طور مـداوم بـر ايجاد، اجرا، حفظ و بهبود برنامه‌ها، فرآيندها و روش‌های كيفيتی تدوين شده نظارت خواهد داشت و زمينه‌ها و منابع لازم را فراهم خواهد نمود.

 

شهردار منطقه 8

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top