12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search
عنوانآدرستلفن
آموزش و پرورش منطقه 8 خ دماوند بين ايستگاه حمام و سه راه تهرانپارس 8-77868056
اداره كل را ه و ترابري تهران خيابان دماوند – نرسيده به خاقاني 77909091-77909093
اداره گذرنامه شرق تهران بزرگراه رسالت – بلوار پروين
امداد آب نارمك خیابان تهران نو- ابتداي پل پدر ثاني 77816800-77826929
برق منطقه ای نارمک نارمك – خ دماوند -ايستگاه وحيديه نبش خ وحیدیه 77810861
مركز پزشكي قانوني شرق تهران نرسيده به فلكه اول تهرانپارس – خيابان رشيد 77884026-77870506
مركز دولت الکترونیک(پلیس+10)تهرانپارس فلکه اول تهرانپارس – خیابان 146 غربی – پلاک 26 77294946
مركز دولت الکترونیک(پلیس+10)شقایق میدان شقایق – خیابان دردشت 3-77295051
کمیته امداد منطقه 8 نارمك 45 متري شرقي ميدان 17 كوچه شهيد باقر پور 77902139
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top