12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search
تماس با مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز :  پست الكترونيك gologiah@region8.tehran.ir  تلفن تماس: 26310701-77838930- 77924002-77953900
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top