12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398
Search

چگونه سفري ايمن در راههاي يخزده و برفي داشته باشيم ؟

 
 رانندگي در معابر برفي و يخزده در صورت غفلت و بي تجربگي مي‌تواند پرخطر باشد ولي در صورتي كه رانندگان اصول راندن در برف و يخبندان را بدانند و اقدامات موثر را بشناسندو با حضور ذهن به موقع اجرا كنند، آنگاه مي‌توانند با اطمينان و آسودگي خاطر به مقصد برسند. گرچه وضعيت لاستيكهاي خودرو و جاده در بروز مشكل و تصادفات تاثير بالايي دارد ولي بي شك،عامل اصلي رانندگان مي‌باشند.
نكاتي كه در ذيل آمده مي تواندكمكي موثر به رانندگان در شرايط بحراني باشد:
◊با سرعتي كمتر از زمانهاي ديگر در معبر حركت كنيد و خودرو را در حركت، ثابت نگه داريد، بخصوص وقتي كه راه داراي دست‌انداز باشد.
◊ براي كم كردن سرعت به آرامي پا را از روي پدال گاز برداريد و كمتر از ترمز استفاده نماييد، و براي متوقف كردن خودرو از نيش ترمزهاي مكرر استفاده نماييد.
◊ هرگز فرمان خودرو را به سرعت به يك سمت نچرخانيد و براي تغيير جهت خودرو به آرامي عمل كنيد.
◊ قبل از قرار گرفتن در سرازيري از سرعت خودرو كم كنيد. در طي مسير سرازيري از گازدادن خودداري كنيد و با نيش ترمزهاي كوتاه، نرم و با فاصله از سرعت گرفتن خودرو جلوگيري كنيد.

◊ در جاده هاي برفي براي جلوگيري از اثرات منفي انعكاس نور از عينك آفتابي استفاده كنيد.
◊ اگر زماني در برف متوقف شديد،برف جلوي لاستيك را كنار بزنيد و اگر سطح معبر،يخ زده بود ازنمك و زيرپايي،گوني وياموكت استفاده كنيد،بدين شكل كه آنها را درزير چرخها قرار دهيد و خودرو را بادنده 2 به آرامي به حركت درآوريد.
◊ چون يخ و برف باعث سر خوردن و موجب بروز مشكلاتي در رانندگي مي‌شود، لذا براي ايجاد اصطكاك بيشتر بايد از لاستيك‌هاي يخ‌شكن و يا زنجير چرخ استفاده كرد. اما به هرحال اگر لاستيكهاي معمولي خودرو نيز وضعيت مناسبي داشته باشند و راننده هم با احتياط و بسيار آرام حركت كنيد،مي توان بدون دردسر به مقصد رسيد،براي اصطكاك بيشتر قدري باد لاستيكها را نيز ميتوان كم نمود.
◊ از رانندگي در لبه راهها و يا شانه‌هاي راه، خودداري كنيد.
◊ فاصله خودروي خود را با خودروهاي مقابل افزايش دهيد.
◊ قبل از حركت امكانات و تجهيزات خودروي خود را حتماً چك كنيد:
- مطمئن شويد باتري خودروتان به اندازه کافي مايع دارد.براي آب وهواي سرد باطري کاملا پر نياز است.
- ضديخخودرو را چک کنيد
- مطمئن شويد لاستيکهاي خودروتان شيارهاي مناسب را داشته وبه اندازه کافي باد دارد.
- مطمئن شويد چراغهاي عقب و ترمزهاي خودروتان به خوبي کار مي کنند.
-  برف پاک کنه اراحتماً امتحان كنيد.
-كيف ايمني خودرو را فراموش نكنيد، اينکيف براي موارد فوريتها مانند اتمام بنزين،هنگام تصادف،گمشدن يا ترمز بريدگي لازم است كه بايد شامل: وسائل كمكهاي اوليه،پتو،آب،تلفن همراه باشارژکامل،يک بازتابنده نور،نمک براي ذوب يخ و مقداري غذا، كپسول آتش نشاني باشد.
◊ قبل از حركت برف ويخ را به صورت كامل ا ز روي خودروتان پاک نماييد در اين ميان سقف ماشين را نيز فراموش نکنيد. چرا که هنگام رانندگي برف بر روي شيشه هاي عقب وجلو خواهد ريخت و ديد شما را به ناگاه مسدود خواهد ساخت.
 
اگر در اثر لغزنده بودن معبر؛ كنترل خودرو از دستمان خارج شد، بايد:
1- خونسرديمان را حفظ كنيم، چراكه در غير اينصورت نمي‌توانيم تصميم درستي بگيريم.
2- از ترمز كردن ناگهاني بپرهيزيم، اين كار چرخها را قفل مي‌كند و باعث لغزش و سر خوردن بيشتر مي‌شود.
3- در جهتي حركت كنيم كه قسمت عقب خودرو، سر مي‌خورد (فرمان را به همان طرف بچرخانيم) و هر زمان خودرو به حالت مستقيم درآمد، در جهت مناسب حركت كنيم. خيلي آهسته بر روي ترمز فشار دهيم تا از سرعت خودرو كاسته شود و يا آرام بر روي پدال گاز فشار دهيم تا خودرو به سمت مسير درست حركت منتقل شود.

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top