لیست دوره های آموزشی و نفرات برتردوره های سال 94
1
کمپین آسمانی - زمین پاک
یاسر علیزاده
2
کمپین آسمانی-زمین پاک

فرحید رضا منصوری
3
ارزیابی ارگونومیک 1

فرناز زهره
4

ارزیابی ارگونومیک 2

سیمه نایب قلی
5
تفکر ناب

سهراب رستمی

6

icdl1

احمد سیبویه

7

فاینانس وروشهای تامین اعتبار

محد امین کد خدازاده

8

فتوشاپ
رضا علی پناهی

9
بهسازی ونوسازی بافتهای فرسوده قدیمی
رضا لارابی
 10 مستند سازی سیستم مدیریت ،ایمنی بهداشت

رضا حسین زاده
11

طرح معرفت بسیجی مقدماتی
مرضیه طاهری
12

آموزش فصیح خوانی قرآن کریم

سمیه ولی پور
13
مدیریت اسلامی با موضوع آئین مدیریت

ندا تفویضی

14
طرح هندسی خیابانهای شهری
میثم نجفی

15

icdl2
لیلا حسنی پور مجرد

16

گردشگری شهری

حسین مصلحتی
17
تهیه وتنظیم قرارداد

مهدی شوندی
18
حسابداری با اکسل
فاطمه اصغری
 19
نگهداری فضای سبز

حسین باطنی
20

اصول ومبانی برنامه ریزی

ساناز تقی زاد فرهمند
21

تشریفات وفنون پذیرایی با محوریت مباحث دینی 1

علی قهرمانی
 22 تشریفات وفنون پذیرایی با محوریت مباحث دینی 2
 علیرضا کلاته