11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Search

پرورش آگلونما
 
 

نام فارسی   :آگلونما

نام انگلیسی : Chinese evergreen

نام علمی :AglaonemaCrispum

خانواده :Araceae

بومی      :مناطق حاره ای آسیای جنوب شرقی

خصوصيات ظاهری :

برگهای اين گياه نيزه ای شکل ، انبوه به رنگ سبز روشن با لکه های سبز تيره و طول تقريبی ۳۰سانتی متر می باشد . دمبرگها طويل بوده و برگها از داخل غلاف بيرون آمده و به سمت پايين خم می شوند . در شرايط بسيار عالی ، گل آن ظاهر شده که جنبه ی زينتی نداشته و از آن جاييکه برگهای اين گياه تزئينی می باشد بهتر است گل آن قطع شده تا مانع بزرگ شدن برگها نشود . اين گياه از مقاومترين گياهان آپارتمانی می باشد و جهت کاشت گروهی بسيار مناسب بوده و در flower box می تواند به عنوان گياه پوششی استفاده نمود .

شرايط نگهداری :

مکان هايی با نور کم و روشن برای اين گياه مناسب بوده ولی تحمل نور مستقيم آفتاب را ندارد و نسبت به سايه هم از خود مقاومت نشان می دهد . نیاز آبی اين گياه متوسط بوده و عمل غبار پاشی نيز در طی فصول گرم سال و یا در محل های گرم برای این گیاه بیشتر از هر زمان دیگری نیاز می باشد. خاک مناسب برای آن خاکی با بافت متوسطبوده و  ازدياد آن از طريق تقسيم بوته و هم چنين از طريق قلمه زدن می باشد . بهتر است جهت تقويت گياه ماهی يکبار از کودهای شیمیایی کامل(شامل عناصر میکرو و ماکرو)  که به صورت محلول روی برگ اسپری می شود استفاده کرد .

آفات و بيماري هاي رايج :

- خشك شدن نوك برگها به خاطر تشنگي گياه بوده و بهتر است گياه را با آب غبار پاشي نماييد . 
- برگهاي زيرين گياه زرد شده و مي ريزند و اين به خاطر آبياري زياد مي باشد و بايد از ميزان آب گياه كمكرد.    
- در صورت مشاهده گل براي اين گياه بايد ان را قطع نمود زيرا باعث كوچك شدن برگها مي گردد
 و چون برگهاي اين گياه جنيه زينتي دارد در حالي كه گل اين گياه فاقد ارزش زينتي است .  

- شپشک آردالود، شپشک سپردار، کنه تارعنکبوتی و شته آفات مهم این گیاه بوده و بیماریهای شایع در آن لکه برگی(عامل قارچ)، موزاییک(عامل ویروسی)، لکه برگی و پوسیدگی ساقه(عامل باکتریایی) میباشد.


تعداد مشاهده: 1741
1390/12/2
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top