04/20/2018 - جمعه 31 فروردين 1397
Search

ساماندهی پیاده رو ساختمانهای در حال ساخت

ساماندهی پیاده روهای ساختمانهای در حال ساخت درناحیه یک

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت :رامین حلاج معاون ناحیه یک گفت: جهت ساماندهی کف پیاده روها مالکین ساختمانهای در حال ساخت ملزم میشوند تا در مراحل پایان نازک کاری و قبل از اجرای کف سازی پیاده رو با مراجعه به اداره عمران و ترافیک ناحیه و نوع مصالح مصرفی آن و نحوه اجرای مسیر معلولین و یا مسیر دوچرخه سواری قبل از نقشه اجرایی و چگونگی پیاده رو سازی از اداره عمران تعین تکلیف نمایند.


تعداد مشاهده: 288
1392/5/12
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top