12/10/2019 - سه شنبه 19 آذر 1398
Search

رنگ آمیزی نرده های ترافیکی


رنگ آمیزی نرده های ترافیکی 

رئیس اداره زیباسازی حوزه معاونت امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه هشت ؛ از رنگ آمیزی نرده های  ترافیکی در سطح منطقه هشت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت ، بابک منوچهری بیان کرد : (( به منظور بهبود وضعیت المان های شهری و زیبایی بصی اداره زیباسازی منطقه هشت در خصوص رنگ آمیزی نرده های ترافیکی در خیابان های سطح منطقه اقدام نمود.))

منوچهری یادآور شد : (( بدین منظور عملیات فوق در خیابان سمنگان و خیابان شهید ثانی توسط اکیپ مجرب و کارآمد رنگ آمیزی شد.))


تعداد مشاهده: 746
1393/2/6
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top