12/10/2019 - سه شنبه 19 آذر 1398
Search

استفاده از چسب های آفت کش مطابق با معیارهای زیست محیطی در فضای سبزاستفاده از چسب های آفت کش مطابق با معیارهای زیست محیطی در فضای سبز

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 8: اداره فضای سبز در طرحی اقدام به استفاده از چسب های آفت کش دوستدار محیط زیست کرد. با آغاز فصل شیوع آفاتی مانند شته که هر ساله با استفاده از سموم شیمیایی مجاز مورد مبارزه قرار می گرفت ، امسال در تقارن با هفته سلامت و با در نظر داشتن استاندار های زیست  محیطی ، استفاده از نوار چسب های زرد برای دفع آفات درختان نارون در مرحله اول و سایر درختان مستعد آلودگی  در مراحل بعد مورد توجه قرار گرفت. در این طرح نوار چسب را دور تنه درختان می پیچند که  رنگ زرد آن باعث جلب توجه حشرات و چسبیدن آفت به نوار زرد می شود. در نتیجه از رسیدن حشره به برگ های درخت جلوگیری خواهدشد. این طرح هم اکنون برای درختان نارون و در مراحل بعد برای درختان اقاقیا ، بید مجنون و سایر درختان آلوده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


تعداد مشاهده: 1178
1393/2/8
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top