12/10/2019 - سه شنبه 19 آذر 1398
Search

کارگاه نقاشی در مدارس

کارگاه نقاشی در مدارس

رئیس اداره بازیافت حوزه معاونت امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه هشت ، از برپایی کارگاه نقاشی در مدارس ابتدایی سطح منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه هشت ، سعید کاظمی اظهار داشت : ((این کلاس آموزشی  حول موضوعاتي از قبيل فواید تفکیک از مبداء ، حفظ انرژی، بازیافت دو باره مواد و بازگشت آن به چرخه حیات و جلوگیری از ایجاد آلودگی در محیط زیست به زبان کودکان بوده است.))

کاظمی خاطر نشان کرد : (( اطلاع رسانی به روش نوین یکی از اهداف اداره بازیافت است که می توان با آموزش کودکان ونوجوانان که مهمترین گروه سنی در جامعه میباشد دست پیدا کرد.))

وی افزود : (( آموزشگران با آموزش بازیافت و اجرای مسابقه جوایزی نیز به دانش آموزان ارائه کردند.))


تعداد مشاهده: 458
1393/2/27
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top