12/10/2019 - سه شنبه 19 آذر 1398
Search

سمینار آموزشی امداد و نجات


سمینار آموزش بحران در محله فدک برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 8 مديريت بحران  منطقه ،اقدام به برگزاري سمينار آموزشي مديريت بحران جهت داوطلبين آتش نشاني در سراي محله فدك نمود. در اين آموزش علاوه بر ارايه آموزشهاي مربوط به قبل،حين و بعد از زلزله به  نقش دوام و رابطه تنگاتنگ آن با آتش نشاني نيز اشاره گرديد


تعداد مشاهده: 437
1393/2/30
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top