11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398
Search

برگزاري دوره آموزشی تخلفات اداری (پرسنل هاديان شهر) 

دوره آموزشي تخلفات اداری (ويژه پرسنل هاديان شهر)به شرح جدول ذيل ، ساعت 12-10 در سالن كنفرانس معاونت اجتماعي برگزار مي گردد.

روز تاريخ
97/4/17 يكشنبه
97/4/19 سه شنبه
97/4/24 يكشنبه

تعداد مشاهده: 174
1397/4/13
بازگشت
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top