11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Search

تخریب ملک مسکونی جهار طبقه مورخ14/2/1390

با توجه به گود برداری غیر اصولی تعاونی اعتباری ثامن الائمه در خیابان گلبرگ غربی بعد از تقاطع خیابان

ارجمندملک همجوار شرقی بطور ناگهانی دچار شکست شده و در چهار طبقه تخریب گردید ...

تخریب ملک مسکونی چهار طبقه

با توجه به گود برداری غیر اصولی تعاونی اعتباری ثامن الائمه در خیابان گلبرگ غربی بعد از تقاطع خیابان

ارجمندملک همجوار شرقی بطور ناگهانی دچار شکست شده و در چهار طبقه تخریب گردید که خوشبختانه

علیرغم وجود چند نفر از اهالی خانه در منزل آسیب جانی به کسی وارد نشد در راستای پیشگیری از تبعات سوء

حادثه کمیسیون رفع خطر با محوریت اداره حقوقی تشکیل و اخطاریه های لازم به مالکین غربی و شرقی ملک ابلاغ

و هماهنگی لازم لازم با جناب آقای دکتر اسدیان معاونت محترم دادستان و سرپرست ناحیه 7 تهران همزمان انجام و

دستور قضایی اخذ و اقدامات قضایی و انتظامی از طریق کلانتری 127 نارمک معمول گردید ضمناً مالکین ملک

آسیب دیده به همراه پیمانکار در حال کار در محل گود برداری به اداره حقوقی دعوت و طبق توافقنامه ضمیمه پیمانکار

مسئولیت کلیه خسارت وارده را به عهده گرفتند. 


تعداد مشاهده: 692
1390/4/6
بازگشت
rating
  نظرات


حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top