12/12/2019 - پنجشنبه 21 آذر 1398
Search
image
جعفر-امیرآبادی زاده
سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
تلفن :77801533    فکس:
پست الکترونیک:amirabadi@tehran.ir
image
هادی-علی بخشی
رئیس اداره امور آسيب هاي اجتماعي
تلفن :77492851    فکس:
پست الکترونیک:alibakhshi@tehran.ir
image
حمیدرضا-دوستی
رئيس اداره فرهنگي
تلفن :02177492851    فکس:
پست الکترونیک:dousti-h@tehran.ir
image
سیده سارا-پورجانکی
مسئول ورزش بانوان
تلفن :145-77491781    فکس:
پست الکترونیک:porjanaki@tehran.ir
image
فربد-قلعه دار
رئیس اداره ورزش و سلامت
تلفن :129-77491781    فکس:
پست الکترونیک:ghalehdar@tehran.ir
image
مرضیه-معتمدی
سرپرست مجموعه شهربانو
تلفن :77492851     فکس:
پست الکترونیک:motamedi-m@tehran.ir
image
حبیب اله-عارفی کیا
سرپرست اداره آموزش هاي شهروندي
تلفن :77492851    فکس:
پست الکترونیک:arefikia@tehran.ir
image
سعید-شیرازی محمدآباد
مسئول امور دفتری معاونت اجتماعی و فرهنگی
تلفن :77492851    فکس:
پست الکترونیک:shirazi-sa@tehran.ir
image
داود-بختیاری
كارشناس فرهنگي ( كتابخانه پاريزي)
تلفن :77492851    فکس:
پست الکترونیک:bakhtiari-dav@tehran.ir
image
سید مهدی-حیات الغیب
كارشناس امور آسيب هاي اجتماعي
تلفن :77491781    فکس:
پست الکترونیک:hayatolgheyb@tehran.ir
صفحه 1 از 5نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  بعدي   آخرين   
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top