12/12/2019 - پنجشنبه 21 آذر 1398
Search
image
علیرضا-گل نظری
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
تلفن :77954999    فکس:77954999
پست الکترونیک:golnazari@region8.tehran.ir
image
شاهین-شاه حسینی
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن :71359556    فکس:71359311
پست الکترونیک:shahhoseini@tehran.ir
image
صهبا-گلچین فر
سرپرست اداره تشكيلات و بهبود روشها
تلفن :71359418    فکس:
پست الکترونیک:golchinfar@tehran.ir
image
زیتب-ولایتی
رئیس اداره برنامه و بودجه
تلفن :71359417    فکس:71359421
پست الکترونیک:velaiati-z@tehran.ir
image
مهدی-علیزاده
سرپرست اداره پايش و ارزيابي عملكرد
تلفن :77910033    فکس:
پست الکترونیک:alizadeh-mah@tehran.ir
image
الهام-حاتم آبادی فراهانی
کارشناس مسئول انفورماتیک
تلفن :71359303    فکس:71359311
پست الکترونیک:hatamabadi@tehran.ir
image
علی-علیزاده قلعه بيك
مسئول امور دفتري معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري
تلفن :77954999    فکس:77954999
پست الکترونیک:alizadeh-gha @tehran.ir
image
احسان-خوش خبر
کارشناس نرم افزار
تلفن :71359312    فکس:71359311
پست الکترونیک:khoshkhabar@tehran.ir
image
سیدابراهیم-آقامیرپورعربی
کارشناس مخابرات
تلفن :77954999     فکس:71359421
پست الکترونیک:aghamirpourarabi@tehran.ir
image
احمد-اسلامی اراللوی بزرگ
اپراتور مخابرات
تلفن :71359101    فکس:71359421
پست الکترونیک:eslami_a1@tehran.ir
صفحه 1 از 4نخست   قبلي   [1]  2  3  4  بعدي   آخرين   
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top