12/11/2019 - چهارشنبه 20 آذر 1398
Search
image
ناصر-رضا پور
معاون خدمات شهری و محیط زیست
تلفن :021-77958451    فکس:021-77956636
پست الکترونیک:rezapour-na@tehran.ir
image
سعید-تیموری
رئیس اداره زيباسازي
تلفن :77957191    فکس:
پست الکترونیک:taemori-s@tehran.ir
image
محمد-رفیعی جوزم
رئیس قسمت خدمات شهری
تلفن :77956636     فکس:
پست الکترونیک:rafiei-m@tehran.ir
image
بابک-منوچهری گیگاسری
رئیس اداره ساماندهي صنايع و مشاغل
تلفن :77957191     فکس:
پست الکترونیک:manochehri-b@tehran.ir
image
مجتبی-میرزاکاظمی
رئیس اداره محيط زيست و توسعه پايدار
تلفن :77957472     فکس:
پست الکترونیک:mirzakazemi-moj@.ir
image
امید-حسن کاری
مسئول واحد نگهداری مسیلها
تلفن :77956636     فکس:
پست الکترونیک:hasankar@tahran.ir
image
سلامت-جوادی
رئیس قسمت فضاي سبز منطقه
تلفن :77957191    فکس:
پست الکترونیک: javadi-sal@tehran.ir
image
سعید-کاظمی حاجی آبادی
رئیس اداره مدیریت پسماند
تلفن :77920782     فکس:
پست الکترونیک:kazemi-ha@tehran.ir
image
سید حسین-احسانی
کارشناس ساماندهی صنایع و مشاغل
تلفن :77957219    فکس:
پست الکترونیک:dalir-3344@tehran.ir
image
محمد رضا-بابایی
کارشناس خدمات شهری
تلفن :77956636    فکس:
پست الکترونیک:babaei-m@tehran.ir
صفحه 1 از 5نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  بعدي   آخرين   
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top