11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398
Search
image
حامد -میرزابیکی
معاون حمل و نقل و ترافیک
تلفن :77959345    فکس:
پست الکترونیک:mirzabeigi-h@tehran.ir
image
سید محسن-زیارتی
رئيس واحد رسيدگي فني
تلفن :77959345    فکس:
پست الکترونیک:ziarati@tehran.ir
image
سید سعید-صفوی منفرد
سرپرست اداره حمل و نقل عمومي
تلفن :77959345    فکس:
پست الکترونیک:safavi-s@tehran.ir
image
محمود-جالینوسی
رييس اداره فنی و مهندسی
تلفن :77959345    فکس:
پست الکترونیک:jalinousi@tehran.ir
image
نیر-گودرزی
رئیس واحد نظارت فنی معاونت حمل و نقل و ترافیک
تلفن :77959345    فکس:
پست الکترونیک:goudarzi-nai@tehran.ir
image
صغری-آشوری
كارشناس آموزش فرهنگ ترافیک
تلفن :77907907    فکس:
پست الکترونیک:ashouri-so@tehran.ir
image
ژانت-ابراهیمی
کارشناس حمل و نقل و ترافیک
تلفن :77959345    فکس:
پست الکترونیک:ebrahimi-ja@tehran.ir
image
حمیدرضا-اسکندری
كارشناس (2)معاونت حمل و نقل و ترافيك
تلفن :77959345    فکس:
پست الکترونیک:eskandari-hami@tehran.ir
image
فاطمه-اصغری زرگرآبادی
کارشناس حمل و نقل و ترافیک
تلفن :713591164    فکس:779556536
پست الکترونیک:asghari_fat@tehran.ir
image
دانش-خانجانی سیدانی
مدیر دفتر معاونت حمل ونقل وترافيك
تلفن :77959345    فکس:
پست الکترونیک:khanjani-d@tehran.ir
صفحه 1 از 2نخست   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين   
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top