12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
Search
image
نگار-صمدزاده
معاون فني و عمراني منطقه
تلفن :77911691     فکس:
پست الکترونیک:samadzadeh-n@tehran.ir
image
محسن-فتحی اقدم
رييس اداره توسعه و نگهداشت فني
تلفن :77911691     فکس:
پست الکترونیک:fathi-mohse@tehran.ir
image
عبدالرحمن-محمدی
سرپرست اداره دفترفني
تلفن :77911691    فکس:77911691
پست الکترونیک:mohammadi-rahman@tehran.ir
image
مسعود-سلطانی کرباسچی
جانشین معاون فنی و عمرانی ورئیس اداره رسیدگی فنی
تلفن :77911691    فکس:77911691
پست الکترونیک:soltani-mas@tehran.ir
image
امیرهوشنگ-حسنعلی
رئیس واحد توسعه و نگهداشت ابنیه فنی
تلفن :77911691    فکس:77911691
پست الکترونیک:hassanali-a@tehran.ir
image
علیرضا-شیر محمد کریمی
رئیس واحد بررسي طرح ها
تلفن :77911691    فکس:77911691
پست الکترونیک:shirmohammadkarimi@tehran.ir
image
محمد-محمدخانی
رييس واحد توسعه شهری و زيرساخت ها
تلفن :77911691    فکس:77911691
پست الکترونیک:mohammadkhani-moh@tehran.ir
image
مهران -میرزایی
رئیس واحد توسعه و نگهداشت معابر
تلفن :77911691    فکس:77911691
پست الکترونیک:mirzaei-me@tehran.ir
image
رامین-قنبری
سرپرست واحد امورقراردادها و کنترل
تلفن :77911691    فکس:77911691
پست الکترونیک:ghanbari-ra@tehrani.ir
image
مریم-ابراهیمی حصاری
کارشناس امور قرادادها و کنترل
تلفن :77911691    فکس:77911691
پست الکترونیک:ebrahimi-mar@tehran.ir
صفحه 1 از 3نخست   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين   
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top