12/12/2019 - پنجشنبه 21 آذر 1398
Search
image
محمد-بهروز
معاون مالي واقتصاد شهري منطقه
تلفن :77910033    فکس:
پست الکترونیک:behrooz@tehran.ir
image
سعید-عبدی
مسئول امور سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
تلفن :77955401    فکس:
پست الکترونیک:mosharekatha@region8. tehran.ir
image
آزاده-لطفی
مسئول حسابداري
تلفن :77910033    فکس:
پست الکترونیک:lotfi@tehran.ir
image
ایمان-میرزائی
رئیس اداره درآمد
تلفن :77958900    فکس:
پست الکترونیک:mirzaei-im@tehran.ir
image
محسن-نوروزی
رئیس حسابداری
تلفن :77910033    فکس:
پست الکترونیک:noruzi@tehran.ir
image
بهروز-ناصر
مسئول قراردادها
تلفن :77907907    فکس:
پست الکترونیک::naser-b@tehran.ir
image
مهدی-دباغی کوپائی
مسئول دفاتر و تشخیص حساب ها
تلفن :77910033    فکس:
پست الکترونیک:dabbagh@tehran.ir
image
غلامرضا-سلیمانی
مسئول امور پیمانکاران
تلفن :77910033    فکس:
پست الکترونیک:soleimani-g@tehran.ir
image
مهدی-شوندی
کارشناس وصول مطالبات
تلفن :77910033    فکس:
پست الکترونیک:shavandi@tehran.ir
image
آرش-گل فرامرزی
مسئول درآمد
تلفن :77910033    فکس:
پست الکترونیک:golfaramarzi@tehran.ir
صفحه 1 از 6نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  بعدي   آخرين   
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top