11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Search
خدمت قابل ارائه:کلیه امور مربوط به کارآموزی
گیرنده خدمت :دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه هازمان نهایی خدمت قابل ارائه :یک روز کاری
مدارک مورد نیاز :کپی کارت ملی - کپی شناسنامه - 1قطعه عکسمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه اول
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت منابع انسانی - اداره آموزشراه های پیگیری :آقای صالح زاده 77910012
خدمت قابل ارائه:1- ارائه مشاوره به ایثارگران شهروندی و شاغل در منطقه 8 2-تعیین وقت ملاقات مردمی ایثارگران شهروندی با شهردار منطقه جهت تسهیل و تسریع کار ایشان 3-پیگیری موضوعات و مشکلات مطروحه تا حصول نتیجه
گیرنده خدمت :1- ایثارگران شهروندی: شامل خانواده درجه یک شهداء(پدر، مادر،همسر، فرزند)-جانبازان و آزادگان 2-ایثارگران شاغل: شامل جانبازان - فرزندان شهداء و رزمندگان دفاع مقدسزمان نهایی خدمت قابل ارائه :با توجه به موضوع یا مشکل مطروحه پیگیری در اسرع وقت صورت می گیرد.
مدارک مورد نیاز :1-کارت ملی 2- کارت شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگران 3- معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگرانمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - طبقه اول
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت منابع انسانی - امور ایثارگرانراه های پیگیری :آقای صالح زاده 77910012
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top