11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398
Search
خدمت قابل ارائه:ارائه مجوز های درخواستی از سمت شرکت های خدماتی و شهروندان محترم
گیرنده خدمت :شرکت های خدماتی و شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :با توجه به نوع مجوز درخواستی بصورت میانگین از 10 تا 30 روز کاری
مدارک مورد نیاز :- درخواست صدور مجوز از شرکتها و شهروندان - درخواست صدور مجوز از شرکتها و شهروندان 1- درخواست صدور مجوز از شرکتها و شهروندان 2- ارائه کد رهگیری یا کد درخواستی 3- صدور مجوز حفاری 2- ارائه کد رهگیری یا کد درخواستیمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت فنی و عمرانراه های پیگیری :

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top