11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
Search
خدمت قابل ارائه:لایروبی مسیل ها و کانال ها ،لایروبی و بازسازی قنوات ،حفر و لایروبی چاه های جذبی و فاضلاب
گیرنده خدمت :شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ارائه خدمت با توجه به نوع پیام ارائه شده در اسرع وقت وکمتر از 24 ساعت انجام میگیرد.
مدارک مورد نیاز :نیاز به ارائه مدارک نمیباشدمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت امور شهری - اداره مسیل هاراه های پیگیری :آقای غلامرضایی 77958451
خدمت قابل ارائه:رفع مزاحمت واحد صنفی از طریق شکوائیه و یا پیام های 137 و 1888
گیرنده خدمت :شهروندانزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :ارائه شکوائیه شهروند و علت آنمکان ارائه خدمت :ساختمان اصلی منطقه - همکف
زمان ارئه خدمت :تمام وقتهزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :اداره 137 و 1888راه های پیگیری :شماره های 137 و 1888
خدمت قابل ارائه:رسیدگی به وضعیت فضای سبز ذینفعان املاک متقاضی تخریب و نوسازی
گیرنده خدمت :مالکین یا وکیل قانونیزمان نهایی خدمت قابل ارائه : با توجه به اینکه سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران و کمیسیون های ماده هفت داخلی و اصلی تصمیم گیرنده می باشند، زمانی توسط این اداره قابل پیش بینی نمی باشد.
مدارک مورد نیاز :مدارک مرتبط با نوع ملک متقاضی در کارنما شرح داده شده است.مکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت امور شهری - اداره فضای سبزراه های پیگیری :آقای غلامرضایی 77958451
خدمت قابل ارائه:جمع آوری وحمل زباله ورفت وروب سطح معابر-شستشو(مخازن،المان های شهری)ولایروبی انهار سطح منطقه
گیرنده خدمت :شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ارائه خدمت با توجه به نوع پیام ارائه شده در اسرع وقت وکمتر از 24 ساعت انجام میگیرد.
مدارک مورد نیاز :نیاز به ارائه مدارک نمیباشدمکان ارائه خدمت :سطح منطقه
زمان ارئه خدمت :تمام وقتهزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت امور شهری - اداره خدمات شهری منطقه و ناحیهراه های پیگیری :آقای غلامرضایی 77958451
 
خدمت قابل ارائه:رفع وجمع آوری سدمعبر دستفروش،صنفی و وانتی از سطح معابر عمومی
گیرنده خدمت :شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ارائه خدمت با توجه به نوع پیام ارائه شده در اسرع وقت وکمتر از 24 ساعت انجام میگیرد.
مدارک مورد نیاز :نیاز به ارائه مدارک نمیباشدمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت امور شهری - کارشناس ساماندهیراه های پیگیری :آقای بور بور 77957191
خدمت قابل ارائه:اخذ مجوز تابلوی تجاری و اصناف
گیرنده خدمت :متصدیان واحدهای تجاری و صنفیزمان نهایی خدمت قابل ارائه :2 روز
مدارک مورد نیاز : 1- کپی جواز کسب2- کپی سند مالکیت یا اجاره نامه3-رضایت نامه از مالکین مشاء جهت بلا مانع بودن نصب تابلو4-مفاصا حساب عوارض تابلوی قبلی ملک 5- مدارک شناسایی متصدی واحد تجاری مکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :معاونت امور شهری - کارشناس زیبا سازیراه های پیگیری :آقای غلامرضایی 77958451

خدمت قابل ارائه:دریافت پسماند خشک از شهروندان و تحویل مواد شوینده و وجه نقد
گیرنده خدمت :شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :به صورت مستمر از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 لغایت 12 _ 13 لغایت 17
مدارک مورد نیاز :نداردمکان ارائه خدمت :ساختمان شماره دو منطقه - طبقه چهارم
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت امور شهری - اداره بازیافتراه های پیگیری :آقای غلامرضایی 77958451
خدمت قابل ارائه:کنترل و مبارزه با جوندگان مضر شهری
گیرنده خدمت :شهروندان محترمزمان نهایی خدمت قابل ارائه :ندارد
مدارک مورد نیاز :پیام های 137 و 1888 و مردمیمکان ارائه خدمت :ساختمان شماره دو منطقه - طبقه چهارم
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت امور شهری - کارشناس ساماندهیراه های پیگیری :آقای بور بور 77957191
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top