11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398
Search
خدمت قابل ارائه:مجوز تعمیرات غیر اساسی ساختمانی
گیرنده خدمت :ارباب رجوع ( مالکین ساختمانی و مغازه )زمان نهایی خدمت قابل ارائه :4 ساعت
مدارک مورد نیاز : - حضور شخص مالک یا وکیل قانونی جهت مراجعات - کپی پایانکار - کپی سند مالکیت - کپی کارت شناسایی مالک - پرداخت عوارض نوسازی ملک یا مغازه -املاک دارای سر قفلی،با ارائه رضایت محضری از طرف مالکمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :ناحیه - اداره شهرسازیراه های پیگیری :آقای انصاری 71359209
خدمت قابل ارائه:صدور مجوز حفاری خانگی
گیرنده خدمت :مالک یا وکیل قانونیزمان نهایی خدمت قابل ارائه :در صورت نداشتن تخلف و بدهی 24 تا 48 ساعت
مدارک مورد نیاز :1- کپی سند مالکیت 2-کپی پروانه ساختمان 3-کپی کارت ملیمکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :ناحیه - واحد حفاریراه های پیگیری :
خدمت قابل ارائه:مجوز شروع به کارساختمانی
گیرنده خدمت :ارباب رجوع ( مالکین ساختمان در حال ساخت یا وکیل قانونی )زمان نهایی خدمت قابل ارائه :یک ساعت
مدارک مورد نیاز :-دو برگ کپی شروع به کار با مهر و امضاء ناظر و دفتر خدمات الکترونیک -دو سری کپی جواز یا پروانه ساختمانی -دو سری کپی از نقشه معماری و یک سری کپی از نقشه سازه -شماره تلفن مالک و مهندس ناظر -حضور شخص مالک و یا وکیل قانونی با وکالتنامه -یک عدد زونکن مشکی -دو عدد کپی نقشه نما با مهر تائید شهرسازی منطقه مکان ارائه خدمت :
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :
ارائه دهنده خدمت :ناحیه - اداره شهرسازیراه های پیگیری :آقای انصاری 71359209

حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top