11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398
Search
خدمت قابل ارائه:تشکیل پرونده و تکمیل بانک اطلاعاتی خیرین محلی و مؤسسات خیریه
گیرنده خدمت :شهروندان زمان نهایی خدمت قابل ارائه :بستگی به نوع در خواست و شرایط مراجعین
مدارک مورد نیاز :مدارک مربوط به مؤسسات ، خیریه هامکان ارائه خدمت :ساختمان معاونت اجتماعی منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت اجتماعیراه های پیگیری :آقای مرتضوی 105-77491781
خدمت قابل ارائه:تشکیل پرونده و تکمیل بانک اطلاعاتی NGO (مؤسسات غیر دولتی )
گیرنده خدمت :مدیران و مؤسسات غیر دولتی مرتبط با مدیریت شهریزمان نهایی خدمت قابل ارائه :بستگی نوع در خواست و شرایط مراجعین
مدارک مورد نیاز :مدارک مؤ سسسات خیریه و NGO ها ی فعال در طرف منطقهمکان ارائه خدمت :ساختمان معاونت اجتماعی منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت اجتماعیراه های پیگیری :آقای مرتضوی 105-77491781
خدمت قابل ارائه:پیگیری امور مربوط به مسائل فرهنگی اماکن مذهبی ، شهروندان سطح منطقه
گیرنده خدمت :مساجد ، هیات ، حسینیه ، پایگاه های بسیجزمان نهایی خدمت قابل ارائه :نامحدود
مدارک مورد نیاز :ارائه نامه رسمی از سوی سازمان متبوعمکان ارائه خدمت :ساختمان معاونت اجتماعی منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت اجتماعی - اداره فرهنگیراه های پیگیری :آقای مرتضوی 105-77491781

ارجاع

خدمت قابل ارائه:غربالگری قند خون و فشار خون ، مشاوره روانشناسی و برگزاری کارگاه های آموزشی
گیرنده خدمت :عموم شهروندانزمان نهایی خدمت قابل ارائه :یک روز
مدارک مورد نیاز :کارت ملی ، آدرس محل سکونت و شماره تماس مکان ارائه خدمت :ساختمان معاونت اجتماعی منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت اجتماعی - اداره سلامتراه های پیگیری :آقای مرتضوی 105-77491781
خدمت قابل ارائه:تشکیل پرونده و تکمیل بانک اطلاعاتی کار آفرینان منطقه
گیرنده خدمت :صاحبان مشاغل خانگی و تعاونیهای محلیزمان نهایی خدمت قابل ارائه :بستگی نوع در خواست و شرایط مراجعین
مدارک مورد نیاز :شناسنامه - کارت ملی - مدارک مربوط به کار آفرینیمکان ارائه خدمت :ساختمان معاونت اجتماعی منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت اجتماعی - کارشناس کارآفرینیراه های پیگیری :آقای مرتضوی 105-77491781
خدمت قابل ارائه:تسهیلات آموزشی (شامل: کلاس های ضعف تحصیلی- برگزاری دوره های آموزشی- ارجاع به ستاد نذر فرهنگی- مهارت آموزی- برگزاری مسابقات ورزشی- تقدیر از دانشجویان و دانش آموزان برتر) خدمات حمایتی و تسهیلات رفاهی (شامل: مشاوره و مددکاری- چکاپ پزشکی-برگزاری مسابقات ورزشی- جهیزیه و سیسمونی- وام و مساعدت مالی- کمک هزینه تحصیلی اشتغال و کارآفرینی از طریق بازارچه های خوداشتغالی و مراکز مهارت آموزی کوثر)
گیرنده خدمت :بانوان سرپرست خانوار و بد سرپرست و به همراه فرزندان مجردشانزمان نهایی خدمت قابل ارائه :خدمات در طول سال ارائه می شوند
مدارک مورد نیاز :در ابتدا بازدید از منزل و مددکاری، درارا بودن شرایط عضویت در سامانه و درصورت صلاحدید اداره بانوان ارائه مدارک مربوطهمکان ارائه خدمت :ساختمان معاونت اجتماعی منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت اجتماعی - امور بانوانراه های پیگیری :آقای مرتضوی 105-77491781
خدمت قابل ارائه::1برگزاری همایش ها مسابقات ورزش محلات، فصلی ، تندرستی ، ایستگاههای فعالیت های بدنی ، قهرمان محله ، زنگ ورزش ، 2. نظارت برامور مجموعه های ورزشی تحت پوشش 3. پاسخ گویی به درخواست ها وتقاضاهای شهروندان منطقه4. ارائه خدمات ورزشی به نهادها وارگانهای مختلف ، درراستای توسعه وترویج ورزش محلات 5. جانمایی زمین های ورزشی برای احداث چمن ، روباز ومجموعه های ورزشی 6. نصب ست های ورزشی دربوستان ها ومدارس ، بوستان ها ومیادین
گیرنده خدمت :تمامی اقشارساکن درمنطقه ( شهروندان ) ادارات و ارگانها ی دولتی ، بسیج، مساجد و....زمان نهایی خدمت قابل ارائه :بستگی به نوع درخواست شهروندان دارد معمولاًاستفاده از اماکن ورزشی ظرف 48 ساعت تایک هفته انجام می پذیرد وسایرخدمات بستگی به نوع درخواست دارد که زمان نامحدود می باشد .
مدارک مورد نیاز :نداردمکان ارائه خدمت :ساختمان معاونت اجتماعی منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت اجتماعی - اداره ورزشراه های پیگیری :آقای مرتضوی 105-77491781

خدمت قابل ارائه: رسیدگی به امور افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی
گیرنده خدمت :خانواده های بد سرپرست ، نیازمند ، محرومین، ایتامزمان نهایی خدمت قابل ارائه :بستگی نوع در خواست و شرایط مراجعین
مدارک مورد نیاز :شناسنامه - کارت ملی - مدارک مربوط به اعلام نیازمندی ( مدارک پزشکی و…مکان ارائه خدمت :ساختمان معاونت اجتماعی منطقه
زمان ارئه خدمت :درطول ساعت کاری منطقههزینه ارئه خدمت :رایگان
ارائه دهنده خدمت :معاونت اجتماعی - اداره آسیب هاراه های پیگیری :آقای مرتضوی 105-77491781
حق انتشار اطلاعات براي منطقه 8 شهرداري تهران محفوظ است 1389   
To Top